Pol'and'Rock Festival 2018
Dodane przez NooName dnia Lipiec 30 2018 09:45:39


Treść rozszerzona


Miejsce już od 2010 roku to samo ulica Indyjska
Rejestracja na rogu Milenijnej i Indyjskiej

FAQ - czyli odpowiadamy na pytania :)
1. Nie będzie można parkować motocykli koło swoich namiotów. Tych wyjątkowych motocykli i tych drogich też nie.
2. Nie możesz wjechać samochodem, nawet zabytkowym. No chyba , że masz czołg to wtedy się zastanowimy
3. Nie wnosicie nic co jest w szkle. Kupcie wcześniej w plastykach lub przelejcie przed wejściem
4. W KAWIARENCE 24h jest absolutny zakaz palenia!

Scena Motocyklowa:
Czwartek 02.08
18.00 - Royal Age - metal, Warszawa
https://www.youtube.com/watch?v=s9DaoZOB-IY
20.00 - Forbidden Souls - rock , Gorzów Wlkp.
https://www.youtube.com/results?search_query=forbidden+souls+stygmaty
22.00 - Chwilostan - metal , Leszno
https://www.youtube.com/watch?v=5H5cn8Fl8Go
Piątek. 03.08
18.00 - Mean Machine - rock, Poznań
https://www.youtube.com/watch?v=G6D3OZRUxfQ
20.00 - Killuminati - metal, Gdańsk
https://www.youtube.com/watch?v=wtQspwPOP_4
22.00 - Boanerges Bikers Band
Sobota 04.08
18.00 - Poison - rap, Warszawa
https://www.youtube.com/watch?v=aOypqp5zxNA
20.00 - BnST - rock, Szwecja
http://bnst.se/sv/sample-page/
22.00 - Engelhart - metal, Niemcy, Berlin
https://www.youtube.com/watch?v=MvDLxaXfMPY

Parada oficjalnie sobota 4 sierpnia godzina 15:00 (o 14 zbiórka dla zlotowiczów i szykowanie się na przejazd przez główną aleję Pol'and'Rock)

Regulamin Woodstock Rally 2018
1. Woodstock Rally 2018 jest organizowany przez Stowarzyszenie Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges Poland
2. Wstęp na Woodstock Rally 2018 zwany dalej WR18 jest płatny, odbywa się na terenie otwartym
3. WR18 zaczyna się 02 sierpnia o godzinie 12:00 a kończy 05 sierpnia 2018 o godzinie 10:00
4. Po terenie WR18 mogą poruszać się osoby, które zakupią bilet wjazdowy, zarejestrują się podając swoje dane osobowe oraz dane rejestracyjne motocykla i otrzymają specjalną opaskę, która musi być umiejscowiona na ręku
5. W razie utraty opaski lub zniszczenia uczestnik WR18 jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania organizatora WR18
6. Namioty uczestników WR18 mogą być rozstawione wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych
7. Pojazdy mechaniczne mogą być zaparkowane jedynie w parku maszyn (niestrzeżony parking) oraz w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas wjeżdżania i wyjeżdżania z ww miejsc
8. Na terenie WR18 zabronione jest:
a. wnoszenie narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających
b. handel alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi
c. okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy
d. wnoszenie opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników
e. używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe)
f. wnoszenie przechowywanie materiałów pirotechnicznych
g. palenie tytoniu na obszarach leśnych na terenie WR18
h. wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne oraz teren techniczny
i. parkowanie pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych, polach namiotowych, drogach przeciwpożarowych oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez służby organizatora. Parkowanie pojazdów na terenie WR18 możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez Organizatora
9. Na terenie WR18 obowiązuje całkowity zakaz używania sterowanych modeli latających oraz dronów
10. Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie WR18 obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji oraz handlu
11. Na terenie WR18 obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora
12. WR18 będzie rejestrowany przez urządzenia audio video. Uczestnictwo w WR18 oraz przebywanie na terenie WR18 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych)
13. Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą powyższych jest Stowarzyszenie Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges Poland.
14. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych
15. Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia terenu WR18
*Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach ogłoszeń na terenie WR18, informacji w publikacjach WR18, oraz na oficjalnych ogólnodostępnej stronie internetowej Boanerges. Przebywanie na terenie WR18 jest jednoznaczne z jego akceptacją.